Enne, kui otsustad ennast proovile panna seinaronimisega, tutvu materjalidega rippmenüüs „JUHENDMATERJALID

Järelvalveta võivad ronida isikud, kes on läbinud Tallinna Kaljuronimisklubi ronimiskursused (või samaväärsed) ja omavad ronijakaarti. Esmakordsel külastusel tuleb esitada ronijakaart spordihoone administraatorile ja täita ning allkirjastada registreerimislehe vorm „Ronijakaardi omanik“.

Kui algaja ronija soovib iseseisvalt ronida, peab ta läbima instruktori poolt läbi viidud testi. Teste on võimalik sooritada iganädalaselt esmaspäeviti kell 18:30. Enne testi algust täida ja allkirjasta registreerimisleht “Algaja ronija, iseseisev ronimine”.

Kui sul ei ole iseseisva ronija õigust ega soovi seda taotleda, saad iga nädala esmaspäeval kell 18:30 ronida instruktori valve all, kes soovi korral õpetab ka julgestamist. Enne ronimist  täida ja allkirjasta registreerimisleht  “Algaja ronija, järelvalvega ronimine

Enne instruktoriga ronimist ( ka testi sooritamist ) on vajalik eelregistreerimine Spordihoone administraatori telefonil 53614500.

Iseseisvalt ronimiseks broneeri aeg valikus “registreerimine”

Isik, kes omab vähemalt ronijakaarti, võib olla juhendajaks kuni kahele (2) algajale, kui ta on kirjalikult tõendanud, et vastutab nende ronijate turvalisuse eest, eeldusel, et kõik on täitnud vastavad registreerimislehed.