MENÜÜ

Jõusaal

OÜ Saue Spordirajatised jõusaali kasutamise kord Jõusaali kasutamise üldnõuded

 • Jõusaali kasutaja on kohustatud kandma puhtaid sportlikke jalatseid
 • Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega on sisenemine jõusaali keelatud
 • Jõusaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
 • Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;
 • Kasutaja on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes;
 • Jõusaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
 • Noored vanuses kuni 15 eluaastat viibivad jõusaalis koos täiskasvanud saatjaga
 • Külastaja vastutab ise oma tervise eest. OÜ Saue Spordirajatised ei vastuta külastajale tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.

Jõusaali inventari kasutamine

 • Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata;
 • Kasutaja on kohustatud maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama alati julgestust;
 • Kasutaja on kohustatud asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile;
 • Inventari kaasa võtmine jõusaalist kasutamiseks spordihoone teistes ruumides ei ole lubatud
 • Jõusaali kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama trenažöörid ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;
 • Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada kohe administraatorit, hüvitamine lepitakse kokku OÜ juhatajaga.